Η διαδικτυακή εφαρμογή υποβολής αιτήσεων για σίτιση και στέγαση, η οποία δημιουργήθηκε από τη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης του Δ.Π.Θ. και ξεκινά για πρώτη φορά, παρέχει στους φοιτητές του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης τις εξής δυνατότητες:


- να υποβάλουν αίτηση για σίτιση ηλεκτρονικά, χωρίς να είναι απαραίτητο να καταθέτουν έντυπα ή να παρίστανται αυτοπροσώπως στα γραφεία φοιτητικής μέριμνας.

- να υποβάλουν αίτηση για στέγαση ηλεκτρονικά, χωρίς να είναι απαραίτητο να καταθέτουν έντυπα ή να παρίστανται αυτοπροσώπως στα γραφεία φοιτητικής μέριμνας.


Επίσης, η διαδικτυακή εφαρμογή υποβολής αιτήσεων για σίτιση και στέγαση παρέχει τη δυνατότητα στους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων ηλεκτρονικής επεξεργασίας των στοιχείων των φοιτητών/τριών που υποβάλλουν αιτήσεις και έκδοσης αποτελεσμάτων.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι φοιτητές που για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 είναι προπτυχιακοί φοιτητές και δεν έχουν ξεπεράσει το ν+2 έτος φοίτησης (όπου ν = τα έτη φοίτησης του τμήματος).

Οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση σίτισης ή στέγασης ή και τα δύο, ανάλογα για ποια παροχή ενδιαφέρονται.

Κατ΄εξαίρεση όσοι φοιτητές/τριες των τμημάτων Κομοτηνής και Ξάνθης υποβάλουν αίτηση για στέγαση δεν πρέπει να υποβάλουν στην παρούσα φάση αίτηση και για σίτιση, διότι η στέγαση περιλαμβάνει και τη σίτιση εφόσον κριθούν δικαιούχοι στέγασης. Εάν ορισμένοι δεν θα κριθούν δικαιούχοι στέγασης θα κληθούν αργότερα να υποβάλουν αίτηση σίτισης.

Μέσω ενός φυλλομετρητή σελίδων, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της εφαρμογής estia.duth.gr. Εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό που διαθέτετε στο Τμήμα σας και πατάτε «Είσοδος». Ανοίγει η εφαρμογή και εμφανίζεται η αρχική σελίδα με τα «Στοιχεία» του/της φοιτητή/τριας.
Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε είναι:

Βήμα 1:

Διαβάζετε με προσοχή την ανακοίνωση Σίτησης ή την ανακοίνωση Στέγασης.


Βήμα 2:

Σημειώνετε ποια είναι τα δικαιολογητικά που οφείλετε να υποβάλετε και, αφού τα αναζητήσετε από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τα συγκεντρώνετε σε ψηφιακή μορφή.


Βήμα 3:

Ανοίγετε τη σελίδα των αιτήσεων και συνδέεστε με το όνομα χρήση (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που έχετε για όλες τις υπηρεσίες του Τμήματος.


Βήμα 4:

Κάποια στοιχεία με την εισαγωγή θα είναι ήδη συμπληρωμένα από το σύστημα. Αν υπάρχει κάποιο λάθος επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Τμήματος.


Βήμα 5:

Ελέγχετε το ονοματεπώνυμο, το Τμήμα φοίτησης, το email το οποίο σας έχει παραχωρηθεί από το Πανεπιστήμιο, το τηλέφωνο, και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία. Πρέπει να αναγράφεται ο σωστός Αριθμός Μητρώου, το έτος φοίτησης, το έτος πρώτης εγγραφής, αν είστε προπτυχιακός/’η ή μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια. Η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας πρέπει να είναι ολοκληρωμένη, π.χ. Τσιμισκή 45, Τ.Κ.68500 Θεσσαλονίκη.


Βήμα 6:

Όσον αφορά τα εισοδήματα, ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα συμπληρώνοντας στοιχεία από το εκκαθαριστικό του προηγούμενου οικονομικού έτους. (Δείτε το υπόδειγμα εκκαθαριστικού)

1. Προσθέτετε το δηλωθέν εισόδημα από τον ΠΙΝΑΚΑ Γ1. Του υπόχρεου και της συζύγου.

2. Από τον ΠΙΝΑΚΑ Δ και κάτω από το σύνολο προσθέτετε (αν υπάρχουν, γιατί υπάρχει ενδεχόμενο να μην υπάρχουν όλα στο εκκαθαριστικό):

α. την προστιθέμενη διαφορά δαπανών,
β. τα αυτοτελή φορολογούμενα ποσά κτλ. και
γ. αν υπάρχει, το επίδομα ανεργίας ή επίδομα των παιδιών του υπόχρεου και της συζύγου.

3. Το συνολικό ποσό εισοδήματος είναι το σύνολο από την παρ. 1 και από την παρ. 2.

4. Επίσης, αν έχει υποβάλει και ο/η φοιτητής/τρια φορολογική δήλωση, προσθέτετε και τα αντίστοιχα ποσά που αναγράφονται και στο εκκαθαριστικό του/της φοιτητή/τριας και το συνολικό εισόδημα είναι αυτό που προκύπτει και από τα δυο εκκαθαριστικά στον αντίστοιχο πίνακα.

Εισάγετε τα εισοδήματα στο αντίστοιχο πεδίο.

Βήμα 7:

Στην συνέχεια, αν ανήκετε σε κάποια κατηγορία μείωσης του εισοδήματος, τη συμπληρώνετε με ένα ναι ή όχι και ανεβάζετε το αντίστοιχο δικαιολογητικό, εφόσον έχετε απαντήσει θετικά. Π.χ. για αδερφό/ή φοιτητή/τρια χρειάζεται η «Βεβαίωση φοίτησης» από το αντίστοιχο Τμήμα σπουδών του/της. Για ορφανό/ή από ένα γονέα: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης η ληξιαρχική πράξη θανάτου. Διαζευγμένοι γονείς: Διαζευκτήριο ή δικαστική απόφαση ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το gov.gr.


Αν ανήκετε σε ομάδα που εισάγεται απευθείας στις φοιτητικές εστίες, πρέπει να προσκομίσετε το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Π.χ. ορφανός από δυο γονείς: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ΑΜΕΑ: Πιστοποιητικό επιτροπής, Παιδιά μισθωτών πολυτέκνων : Πιστοποιητικό Πολυτεκνίας, και φοιτητές οι οποίοι είναι και γονείς: πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.


Βήμα 8:

Μόλις ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση των στοιχείων και την ανάρτηση των απαραίτητων δικαιολογητικών, πατήστε Υποβολή. Κάνετε έλεγχο ότι έχετε προβεί στην υποβολή της αίτησης, ώστε να έχει υποβληθεί και να ληφθεί υπόψη από την αρμόδια υπηρεσία φοιτητικής μέριμνας.


Οφείλετε να αποδεχθείτε τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, προκειμένου να προχωρήσετε στην υποβολή της αίτησής σας.

Έχετε την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης των ηλεκτρονικών αιτήσεων ή της χορήγησης ορθών στοιχείων για τη συμπλήρωσή τους από τις Υπηρεσίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Στην περίπτωση που έχει υποβληθεί οριστικά η αίτηση ο/η ενδιαφερόμενος/η φοιτητής/τρια δεν έχει τη δυνατότητα διόρθωσης στοιχείων που έχουν τυχόν αναγραφεί λάθος.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ενημερώνεστε ότι λάβατε γνώση για τον σκοπό της συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας.
Η εφαρμογή σας επιτρέπει μετά την είσοδό σας σε αυτήν να βλέπετε τις υποβληθείσες αιτήσεις σας.
Τα αποτελέσματα των αιτήσεων στέγασης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του πανεπιστημίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση duth.gr (ανακοινώσεις) και οι φοιτήτριες/τές ενημερώνονται αποκλειστικά από εκεί.